Vannstand - test


Vannstand oppgis i cm og måles ved inntaket til fisketrappa.

Nøkkel funnet


Safenøkkel/våpenskapnøkkel eller lignende funnet ved "Camp Nynessmelen".