Prøv fiskelykkenFor å fiske i elva, må det innløses fiskekort.

Prisene er som følger:

Frem til 1/9 Utenbygdsboende:

Døgnkort Kr. 100
Ukekort Kr. 300
Sesongkort Kr. 600
Frem til 1/9 Innenbygdsboende:

Døgnkort Kr. 50
Sesongkort Kr. 300
Fra1/9-15/9:
Gjelder både innen - og utenbygdsboende:


Døgnkort Kr. 200
Sesongkortet gjelder ikke fra 1/9 – 15/9

Barn opp til 16 år fisker selvfølgelig gratis


Fiskekort
selges på Inatur og følgende steder:

COOP Marked Breide, telefon 74 15 21 43
Strindmo Gård Camping, telefon 74 16 39 12

Eller hos disse grunneierne:

Jørn Sagmo
Jan Henrik Jørstad
Rannveig Jørstad Kristiansen
Geir Ola Jørstad
Ola Kristian Johansen
Jo S. Nyås


Kjøp fiskekort direkte på


Det utføres organisert fiskeoppsyn av elveierlaget.