Jørstadelva elveeierlag

Styret 2023

Tom Erik Saur (leder) mob 934 13 328
Geir Ola Jørstad mob 971 19 743Elveierlaget ble stiftet i 1993 og består i dag av 11 grunneiere.
Laget er organisert i et styre, en dugnadsnemnd og en fiskenemnd/ørrettrappenemd.

Vår formålsparagraf sier følgende:
Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i avgrensede elvestrekning for i felleskap å forvalte elva med henblikk på et rekreasjonsmessig og økonomisk aspekt. Laget skal i sitt arbeid sørge for langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning.


Epost : te_saur@hotmail.com