Vannstand - test


Vannstand oppgis i cm og måles ved inntaket til fisketrappa.

Ny hjemmeside på plass

Nå er endelig ny hjemmeside på plass. Vi har som kjent vært uten side jul da den gamle siden vår ble hacket.

Håper at den faller i smak. Innholdet er ikke så ulikt den gamle, men det har fått ny innpakining.

Den er også tilpasset visning på mobil. Dette er med tanke på å lette fangstrapporteringa. Vi planlegger å oppgradere ørretbørsen til kommende sesong. Da blir den mer automatisert, og det skal bli mulig å registrere fangst på mobil umiddelbart.

Jørstadelva idag:
Lite vann i elva før isen la seg.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar