Vannstand - test


Vannstand oppgis i cm og måles ved inntaket til fisketrappa.

Fangstrapport

Registrer fangsten din og vinn et sesongkort.