Om Jørstadelva


Jørstadelva elveierlag vil med dette ønske alle fiskere velkommen til å fiske i elva.
Fisket foregår, med noen unntak, fra Kleivfossen til elvas utløp, en strekning på ca 9 km.
Elva er rolig og forholdsvis dyp i den ytterste delen, og blir grunnere og får mer fart på seg når en kommer et stykke ovenfor Jørstadbrua. Ovenfor brua er det meget fine forhold for fluefiske.
Høst og vår går det vanligvis storørret opp i elva, og den største fisken som er tatt i nyere tid er på 12,2 kg.

Landskapet elva renner gjennom består både av kulturmark og store områder med mer uberørt mark.
Floraen er frodig og artsrik. Flere steder langs elva er det områder med stor rekreasjonsverdi.
Gjennom elveforebygging er forholdene flere steder lagt godt til rette både for fiske og lett adkomst til elva også for folk med større fysiske handikap. I den senere tid er det også anlagt bålplasser med wc, gapahuker og asfalterte fiskeramper.

Vi håper fiskere og andre friluftsfolk finner seg vel til rette i og langs Jørstadelva, og vi ønsker dere skitt fiske!