Vannstand - test


Vannstand oppgis i cm og måles ved inntaket til fisketrappa.
Sesongslutt

Da er sesongen på hell. Siste dag er idag, torsdag. Bra med regn og fin vannstand har gjort sitt til at høstfisket fikk en bra slutt.

Takk for denne gang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar