Vannstandmåler på plass.
På denne plass er det 140 cm fra bunnen og opp til overflata.
Det ble målt 2/9 med målband. Så gjenstår det å se hva måleren sier..

"140-vannstand "


Vannstandgrafen skal i første omgang oppdateres en gang i timen. Hver time tas det 20 målinger, og snittet av disse blir publisert. Eventuelle enkelt-målinger med stort avvik eksluderes fra snittet.
Det er også en utfordring med mobil-dekning ved trappa. Generelt dårlig signal på mobil men rett ved inntaket var det bra signal idag. 

Blir spennende å se hvordan det går.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar