Sesongslutt

Jørstadelva er da stengt for i år og åpner ikke før isen går i 2016.
Sesongen startet bra med relativt bra fiske fra vårparten og tidligsommeren av. Midtsommeren er som alltid varierende der vannstanden bestemmer oppgang av beitende fisk. Det vil gjerne stå endel fisk i hølene selv på lav vannstand sommerstid og nedre del av elva er ofte mindre påvirket av sesongvariasjonene.
Høsten og "toppsesongen" i elva skulle bli høstens høydare men tok aldri helt av. I år er det også tydelig at lav vannstand er lite gunstig for oppgangen av fisk. Dette har dessverre vært situasjonen de siste par årene også.
En må se det positive i dette, og den lave beskatningen av fisk om høsten lover godt for de kommende generasjoner av storørret i Jørstadelva og Snåsavatnet.

Jørstadelva elveeierlag takker for interessen i 2015, og ønsker alle fiskere og friluftsfolk velkommen til ny fiskesesong neste år!

PS: i år som tidligere trekkes fiskekortpremie blant de som rapporterer fangst.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar