Vannstand - test


Vannstand oppgis i cm og måles ved inntaket til fisketrappa.

Vannstand

Middels til lav vannstand

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar